Pirkimo - pardavimo taisyklės

PARDAVIMO TAISYKLĖS

 

1.     Bendrosios nuostatos

1.1.   Šios pardavimo taisyklės (toliau - Taisyklės) nustato mūsų tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums Įsigyjant meno kūrinius ir prekes martynasgediminas.lt virtualioje galerijoje (Toliau tekste - Virtuali galerija). Naudodamiesi virtualia galerija, Jūs įsipareigojate laikytis šių Taisyklių, kitų aiškiai nurodytų sąlygų, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų

2.     Sąvokos:

2.1.   Virtuali galerija – visa mūsų internetinė sistema, kurioje Jūs galite įsigyti Prekes, vadovaudamiesi šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

2.2.   Prekės – paveikslai, meno kūriniai, reprodukcijos ir kitos prekės.

3.     Prekių pirkimas ir pardavimas

3.1.   Pirkimo ir pardavimo sandoris laikomas sudarytas nuo to momento, kai Jūs internetiniame puslapyje suformavęs Prekių krepšelį, nurodydami pristatymo adresą, bei kitą reikiamą informaciją, reikalingą sandorio sudarymui, susipažinęs su šiomis taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką „Patvirtinti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šias taisykles įvykdymo. Tais atvejais, kai Jūs nepritariate visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, privalote nepateikti užsakymo.

3.2.   Mes neatsakome už tai, kad tam tikrais atvejais gali nebūti Prekės nuotraukos ar detalesnės informacijos apie ją.

3.3.   Visi puslapyje nurodomų prekių dydžiai, svoriai ir išmatavimai gali būti netikslūs.

3.4.   Jeigu užsakytos Prekės nebėra mes Jus informuosime ir pasiūlysime įsigyti kitą Prekę arba grąžinsime pinigus.

3.5.   Jeigu dėl kokios nors priežasties mes liekame Jums skolingi, mes grąžinsime Jums pinigus ne vėliau kaip per 30 dienų. 

4.     Kaina ir apmokėjimo tvarka

4.1.   Norėdami gauti Prekę Jūs turite sumokėti pilną Prekės kainą, nurodytą užsakymo formoje.

4.2.   Už prekes galima atsiskaityti banko pavedimu pagal pateiktą užsakymo informaciją. Jūsų apmokėjimas laikomas gautu, kai lėšos yra įskaitomos į mūsų banko sąskaitą.

4.3.   Prekių siuntinys pradedamas formuoti ir pradedamas skaičiuoti Prekių pristatymo terminas tik po apmokėjimo gavimo.

5.     Informacija, reikalinga Užsakymui apdoroti:

5.1.   Jūs sutinkate, kad mums suteikėte tikslią informaciją apie Užsakovą, prekių gavėją, pristatymo adresą bei kontaktinius duomenis. Ši informacija reikalinga, siekiant tinkamai suformuoti Jūsų užsakymą bei sėkmingai pristatyti Jums Prekes.

6.     Pristatymas:

6.1.   Pristatymo išlaidas apmoka pirkėjas. Pristatymo išlaidos automatiškai skaičiuojamos prieš pateikiant galutinį užsakymą. Pristatymas atliekamas, adresu, kurį Jūs nurodėte pildydami užsakymo formą. Jūs įsipareigojate Prekes priimti pats. Tuo atveju, kai Prekių priimti negalite, o Prekės pristatytos sutartu laiku nurodytu adresu ir remiantis kitais Jūsų pateiktais duomenimis, Jūs neturite teisės reikšti pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui.

6.2.   Jeigu mes negalėsime pristatyti Jums Prekių per 30 dienų nuo užsakymo, mes Jus informuosime elektroniniu paštu arba telefonu, kad galėtume sutarti kitą pristatymo datą. 

6.3.   Prekės gali būti atsiųstos dalimis (pavyzdžiui jeigu Prekė sudaryta iš dviejų ar trijų dalių). Šios dalys gali būti pristatytos skirtingu laiku. 

7.     Tarptautiniai užsakymai:

7.1.   Pristatymo išlaidas apmoka pirkėjas. Pristatymo išlaidos automatiškai skaičiuojamos prieš pateikiant galutinį užsakymą. Pristatymas atliekamas, adresu, kurį Jūs nurodėte pildydami užsakymo formą. 

7.2.   Tarptautinio pristatymo įvykdymo terminas iki 60 dienų. Jei dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo prekės vėluoja pasiekti Pirkėją, pristatymo sąlygos derinamos atskirai elektroniniu paštu.

7.3.   Už visas su Prekėmis susijusių išlaidas, atsirandančias dėl valstybių importo, siuntimo, autorinių mokesčių ir kitų mokesčių, atsakingas pirkėjas.

8.     Prekių grąžinimas:

8.1.   Teisė grąžinti nesuteikiama visoms visiems pagal individualų užsakymą sukurtiems kūriniams ir jų rėminimams, kuriems darbas yra iš anksto apibrėžtas ir suderintas pagal jūsų pageidavimą ir yra nestandartinių matmenų.

8.2.   Norėdamas grąžinti prekę, informuokite mus parduotuvėje nurodytais kontaktais per 14 dienų nuo prekių gavimo dienos, nurodant grąžinamo prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis. Prekės grąžinimo išlaidas taip pat apmokama Pardavėjas.

8.3.   Prekės turi būti išsiųstos grąžinimui per 14 dienų nuo prekių gavimo dienos, Pardavėjui persiunčiant siuntimo dokumentus. Jei dokumentai nėra pateikiami per nustatytą terminą, virtuali galerija pasilieka teisę negrąžinti sumokėtos sumos.

8.4.   Gražinamos prekės turi būti nepažeistos, saugiai supakuoti, su mūsų sąskaita ir kitais viduje esančiais dokumentais.

8.5.   Kai nepažeistos prekės pasiekia pardavėją, pirkėjui per 7 dienas pervedama pirkimo suma į banko sąskaitą. Jei prekės yra pažeistos arba kitaip sugadintos, iš pirkėjo sumokėtos sumos atskaitoma taisymo suma. Jei prekės yra sugadintos negrįžtamai, pirkėjas sumokėtos sumos neatgauna.

9.     Puslapio turinys

9.1.   Mes pasiliekame teisę keisti virtualios galerijos turinį bet kuriuo metu be papildomo pranešimo.

9.2.   Įspėjame, kad turinys gali turėti techninių ar kitokių trūkumų.

9.3.   Neatsakome dėl skirtingos programinės įrangos suderinamumo.

10.  Turinio ir intelektinės nuosavybės teisės:

10.1.                Pavadinimas, nuosavybės teisės, intelektinės nuosavybės teisės virtualios galerijos turinyje, priklauso Martynui Gediminui. 

10.2.                Draudžiama kopijuoti, modifikuoti, publikuoti, perduoti arba parduoti ar kokiu nors kitu būdu panaudoti virtualios galerijos turinio be išankstinio mūsų sutikimo

11.  Baigiamosios nuostatos:

11.1.                Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su tarp mūsų sudarytu sandoriu, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

11.2.                Pasiliekame teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdami į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Su pakeitimais, taisymais ar papildymais Jūs galite susipažinti kiekvieną kartą prieš patvirtindamas pirkimo užsakymą.